Gloriosa Trinita

W roku 2000 Jezus natchnął księdza Andrzeja Święcińskiego potrzebą realizacji zamierzenia mającego na celu odnowienie współczesnych rodzin i młodzieży. Z tego powodu ksiądz Andrzej razem z 12 świeckimi dokonał w formie prywatnej aktu konsekracji Bogu, w obecności śp.Ojca Flaviano Tabbia (Marzec 2001) – ich kierownika duchownego w tym czasie. Po czterech latach ta decyzja wydała swój owoc w postaci utworzenia Ruchu Gloriosa Trinita.


Polskie ogniwo tego ruchu funkcjonuje od września 2004 r., przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Ruch Gloriosa Trinitá jest wspólnotą wiernych, poświęconym Trójcy Świętej, która jest wzorem rodziny doskonałej. Rodzina, jako obraz Trójcy Świętej, jest miejscem uprzywilejowanym, w którym rodzi się i rozwija świętość. Chcemy inspirować się Trójcą Świętą zdążając ku zbawieniu i pociągając za sobą wszystkich braci, którzy przyłączą się do tego dzieła.

Gloriosa Trinitá zwraca się do rodzin, młodzieży, kapłanów i sióstr zakonnych, do wszystkich, którzy pragną na nowo odkryć własne powołanie, własną tożsamość dzieci Bożych podążając drogą świętości prowadzącą ku odmianie życia, do głębokiego nawrócenia i do oczyszczenia duchowego. Członków Ruchu łączy pragnienie realizacji testamentu Chrystusa: ”Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu’ (Mk 16,15)

Od 2015 roku wspólnota ta jest obecna przy naszej parafii. Spotykamy się co tydzień w poniedziałek. Rozpoczynamy o 18:00 Eucharystią, później adoracja i kończymy spotkaniem na plebanii. Zapraszamy mieszkańców naszej parafii i okolic do wspólnego wzrastania.

Więcej o wspólnocie możesz dowiedzieć się ze strony gloriosatrinita.pl
facebook.com/GloriosaTrinitaPolska

Najnowsze wiadomości dotyczące Białegostoku są zamieszczane tutaj: facebook.com/bialystokgt

gt-parafia