Kancelaria

Kancelaria parafialnaKontakt telefoniczny:
Kancelaria: 731-507-746
Administracja cmentarza: 791-028-218

W kancelarii wydawane i przyjmowane są wszelkie dokumenty, dotyczące formalności związanych z sakramentami i nabożeństwami. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 17.30 (w czasie wakacji w godz. 17.00 – 17.45). Mieści się w budynku plebanii (wejście od parkingu) znajdującym się przy ulicy Nowosielskiej 49.