Apostolstwo Dobrej Śmierci

Matka Boska Bolesna

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci (Apostolstwo Dobrej Śmierci) jest zrzeszeniem modlitewnym przypominającym o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

W Polsce Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej. Opiekę nad Apostolstwem Dobrej Śmierci na terenie Polski sprawują Księża Misjonarze Świętej Rodziny. Apostolstwo Dobrej Śmierci liczy na terenie Polski ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów (osób świeckich rozpowszechniających idee Apostolstwa wśród rodzin katolickich).

W naszej parafii Apostolstwo Dobrej Śmierci działalność swą rozpoczęło w roku 2003 – obecnie liczy 110 osób.

Swoją modlitwą obejmujemy wszystkich żyjących i zmarłych członków naszej wspólnoty. Odwiedzamy chorych, troszczymy się o ich życie duchowe i materialne.

Raz w roku bierzemy udział w rekolekcjach głoszonych przez dyrektora stowarzyszenia ks. Grzegorza Górnika. Jesteśmy również zapraszani na dzień skupienia, który odbywa się raz do roku.

Piętnastego dnia każdego miesiąca spotykamy się o godzinie 17:00 na modlitwach różańcowych a następnie uczestniczymy we Mszy Świętej w intencji zamówionej przez nasze Apostolstwo. Na wspólnej modlitwie spotykamy się także w każdą środę również o godzinie 17:00.

Gdy któryś z członków umiera uczestniczymy w jego pogrzebie oraz zamawiamy Msze Świętą w jego intencji.

„Żadne Apostolstwo nie jest bardziej owocne ani zbawienne od Apostolstwa Dobrej Śmierci.”
Pius XI