Sakrament małżeństwa

Zachęcamy do odwiedzenia strony duszpasterstwa rodzin. Tam otrzymają państwo wszystkie niezbędne i aktualne informacje dotyczące zawarcia związku małżeńskiego w naszej Archidiecezji.

Wymagane dokumenty/dane do ślubu:

 • świadectwo chrztu świętego obydwu stron wydane w celu zawarcia małżeństwa (ważne 6 miesięcy od daty wydania)
 • świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji w metryce chrztu)
 • strona owdowiała – akt zgonu współmałżonka
 • ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, tzw. kurs przedmałżeński i dnia skupienia
 • zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie o odbyciu 2 spowiedzi przedślubnej
 • dowody osobiste
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego, w trzech egzemplarzach (sporządzone najwyżej na trzy miesiące przed dniem ślubu)
 • W przypadku zwarcia ślubu poza parafią zamieszkania, należy uzyskać licencję lub pozwolenie z jedej z parafii zamieszkania.
 • dane świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania.
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach