Wspólnota Modlitewna Matki Bożej Fatimskiej

Matka Boska Fatimska

Wspólnota modlitewna, której patronką jest Matka Boża Fatimska, powstała w naszej parafii w lutym roku 2004.

W Fatimie Bóg za pośrednictwem Najświętszej Dziewicy objawił swoją wolę dotyczącą losów rodziny ludzkiej. Orędzie Matki Bożej przekazane dzieciom i spisane przez Łucję w formie wspomnień, wzywa do pokuty oraz nawrócenia i wypełnienia Prawa Bożego. Jednocześnie zawiera potrzebę wynagrodzenia za grzechy każdego człowieka i całego świata.

Matka Boża zachęca do codziennego odmawiania różańca z pobożnością i uwagą. Różaniec jest bowiem modlitwą wynagradzającą oraz błagalną o łaski i pokój na świecie.

Nasza Wspólnota Modlitewna pragnie wypełniać wolę Matki Bożej Fatimskiej.

Każdego 13-go dnia miesiąca o godzinie 17:00 wspólnie odmawiamy różaniec i Litanię do Matki Bożej a następnie uczestniczymy we Mszy Świętej zamówionej przez Wspólnotę. Codziennie (poza niedzielami) 15 minut przed wieczorną Mszą Świętą odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

W swoich modlitwach powierzamy Ojca Świętego, naszą ojczyznę, kapłanów nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną.

W każdym czasie można dołączyć do naszej Wspólnoty.

Serdecznie zapraszamy!