Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu włącza człowieka do wspólnoty Kościoła katolickiego i jest początkiem chrześcijańskiej drogi życia.

„Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”
Ewangelia według świętego Jana 3.5

Sakrament Chrztu udzielany jest w każdą Niedzielę oraz w uroczystość Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy podczas Mszy Świętej o godz. 11.00.

Dokumenty do przedstawienia w kancelarii parafialnej:

  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • informacje o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, rok urodzenia )
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych potwierdzające że mogą oni pełnić tę funkcję oraz, że są oni praktykującymi katolikami

Zamiar chrztu dziecka zgłaszają w kancelarii parafialnej jego rodzice najpóźniej tydzień przed planowaną datą przyjęcia sakramentu.

Rodzicami chrzestnymi mogą zostać wyznaczeni przez rodziców dziecka praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 lat i przyjęli sakrament bierzmowania.

Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są między innymi osoby niepraktykujące, pozostające w cywilnych (niesakramentalnych) związkach małżeńskich, uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.

Wskazane jest aby podczas ceremonii chrztu rodzice i chrzestni dziecka przystąpili do Komunii Świętej.

Do chrztu potrzebna jest biała szatka oraz świeca.