Budowa „Wiaty” – rok 2003

„Wiata” – tak nazwano pierwszą prowizoryczną kaplicę, która stanęła na placu przy ul. Nowosielskiej. W aktualnym stanie prawnym władze miejskie mogły wydać pozwolenie na tzw. „zadaszenie ołtarza”. Zasadniczą więc częścią… Read more »

Inauguracja parafii – rok 2003

Przeniesienie krzyża Dnia 6 kwietnia 2003 roku miała miejsce symboliczna inauguracja parafii – pierwsze wydarzenie liturgiczne na wydzierżawionym placu pod budowę przyszłego kościoła przy ul. Nowosielskiej. O godz. 16.00 w… Read more »