Uroczystości w sanktuarium bł. Bolesławy Lament

      Brak komentarzy do Uroczystości w sanktuarium bł. Bolesławy Lament

Bolesława LamentDzień 29 stycznia w Archidiecezji Białostockiej przeżywany był jako wspomnienie liturgiczne bł. Bolesławy Lament, patronki jedności wśród chrześcijan. W białostockim sanktuarium Błogosławionej, gdzie znajdują się jej relikwie, wspomnienie to miało szczególny charakter i przeżywane było jako uroczystość. Poprzedziło ją trzydniowe przygotowanie.

Podczas triduum, które w prowadził ks. dr. Radosław Kimsza, wierni codziennie uczestniczyli we Mszy św. i słuchali homilii związanych z życiem i działalnością Matki Lament. W pierwszym dniu ks. Kimsza skupił uwagę wiernych na celu i sensie życia człowieka. Wskazując na osobę bł. Bolesławy ukazał jak wiele może uczynić człowiek jeżeli zakotwiczy się w Bogu i Jego uczyni sensem swego życia. Drugi dzień był ukazaniem Boga, który objawił się człowiekowi jako Miłość – Miłość Miłosierna. „Takiemu Bogu warto zaufać, zawierzyć i poświęcić swe życie” – mówił kaznodzieja. W ostatnim, trzecim dniu przygotowania do uroczystości ks. Kimsza ukazał Boga przebaczającego i uczącego człowieka przebaczać.

Punktem kulminacyjnym niedzielnej uroczystości była Msza św. odprawiona przez Abp. Edwarda Ozorowskiego Metropolitę Białostockiego. Obecni na niej byli prawosławny Abp Jakub oraz pastor Tomasz Wigłasz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W Eucharystii licznie uczestniczyły duchowe córki Matki Lament – Siostry Misjonarki Świętej Rodziny oraz wierni świeccy czciciele bł. Bolesławy. W wygłoszonej homilii ks. Radosław Kimsza mówiąc o bł. Bolesławie, przybliżył piękno jej życia i doskonałe wypełnienie woli Bożej. Wskazywał, ze Błogosławiona „jest wzorem jak stawać się całopalną ofiarą, jak swoje życie dawać bliźnim, jak przemieniać się w Chrystusa”. „Ponieważ jej życie charakteryzowało się miłością i posłuszeństwem Bogu dlatego duch jej nadal żyje i jest obecny w dziełach prowadzonych przez siostry założonego przez nią zgromadzenia” – podkreślał kaznodzieja”.

Przed błogosławieństwem Abp Edward Ozorowski nawiązał do modlitwy z Wieczernika w której Jezus prosił Ojca „aby byli jedno, jak My jedno jesteśmy”. „Chociaż wydaje się, że droga do jedności jest daleka, to jednak jest ona możliwa do pokonania. Pan Jezus o tę jedność się modlił i nam polecił to czynić. Jest to nasze zadanie i zobowiązanie. A im bliżej jesteśmy Jezusa, tym bliżej będziemy siebie nawzajem” – mówił Metropolita.

Abp Jakub dziękując za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tak wzniosłej uroczystości, wyraził swoje zadowolenie z tego powodu, że „chociaż małymi krokami, ale powoli przełamujemy bariery i przez to zbliżamy się do siebie”.

Na zakończenie matka Weronika Mackiewicz przełożona generalna Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny podziękowała księżom arcybiskupom i wszystkim obecnym za wspólną modlitwę i włączenie się w uroczystość zgromadzenia, która rozpoczyna świętowanie 150 rocznicy urodzin bł. Bolesławy. Po wspólnej modlitwie goście zwiedzili pokój pamięci, gdzie zgromadzane sę pamiątki po Bł. Bolesławie.