Budowa „Wiaty” – rok 2003

„Wiata” – tak nazwano pierwszą prowizoryczną kaplicę, która stanęła na placu przy ul. Nowosielskiej.
W aktualnym stanie prawnym władze miejskie mogły wydać pozwolenie na tzw. „zadaszenie ołtarza”. Zasadniczą więc częścią konstrukcji był dach nad prowizorycznym prezbiterium i częścią do modlitwy dla wiernych. Prezbiterium zostało obite deskami. Do prezbiterium dostawiono też małą zakrystię z desek.

Budowa „wiaty” w dniu 29. 04. 2003 stała się wielkim wydarzeniem w życiu parafii. W ciągu dnia przez plac budowy przewinęło się około 100 osób, które w jakiś sposób pomagały przy budowie.

Od 1 maja w „wiacie” – a więc już poza kościołem św. A. Boboli ksiądz Proboszcz rozpoczął odprawianie Mszy Świętej.

Wszyscy wierni zostali powiadomieni i zaproszeni na nabożeństwa, które jak ustalono będą odprawiane w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 18.00.

Ofiary na zakup sprzętu liturgicznego złożyli parafianie.

Zdjęcia, na których zobaczyć można budowę i budowniczych parafialnej „wiaty” 🙂

wiata